วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.53 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมได้เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดนครราชสีมา เรื่องการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ....
ในวันที่ 14 มกราคม 2553 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
http://www.ziddu.com/download/8211501/manageEdu-r2.rar.html

ประมวลภาพบางส่วน ดูภาพได้ที่ http://esan.nfe.go.th/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น