วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอโครงการพัฒนาครู ศรช. ณ จ.นครพนม


ดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอ
โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
14 - 15 ธันวาคม 2552
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจครพนม
คลิ๊กลิงค์>>>>
สำหรับวีดีโอฉบับสมบูรณ์ โปรดรออีกสักครู่ ใน blog นี้เท่านั้นครับ
เตรียมพบกับชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้(KM)นครพนมเร็วนี้ ภายใต้ชื่อหมู่บ้าน การจัดการความรู้(KM)นครพนมติดตามได้ใน blogspot แห่งนี้ที่เดียว สนใจเข้าร่วมชุมชนติดต่อ คุณภูดิษพัฒน์ 1 ความรู้ที่ท่านจัดการ คือ 1 ของการพัฒนาอาชีพและวิชาการของ กศน.เรา

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กศน.แต่งตัวรอเป็นองค์กรหลัก

กศน.แต่งตัวรอพร้อมเป็นองค์กรหลัก
ท้าทำงานให้ดู 3 ปีไม่ขอเพิ่มเงิน-คน นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 โดยให้ความสำคัญต่อการศึกษาตลอดชีวิตนั้น ขณะนี้สำนักงาน กศน.ได้ยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต เสร็จแล้วและกำลังจะนำไปประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจะมีการสรุปและปรับร่างเสนอ รมว.ศธ. พิจารณาต่อไป เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า สาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้แก่ การให้จัดตั้งสำนักงานการศึกษาตลอดชีวิต (กศช.) โดยมีฐานะเป็นกรม มีเลขาธิการสำนักงาน กศช. รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อ รมว.ศธ. และมีรองเลขาธิการ กศช.เป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการ มีอำนาจหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการศึกษาตลอดชีวิต, จัดทำนโยบาย แผนการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแห่งชาติ และจัดทำมาตรฐานการศึกษาตลอดชีวิตเสนอต่อคณะกรรมการ กศช. เพื่อพิจารณา, ดำเนินการพัฒนาคุณภาพวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา, เทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ และเทียบระดับการศึกษา, บริหารการจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การใช้ประโยชน์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อื่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน เป็นต้น ให้มีสำนักงาน กศช.จังหวัด ทุกจังหวัด และ กศช.กทม. มีอำนาจหน้าที่บริหารประสานงาน และส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตภายในจังหวัด และให้มีสถานศึกษาทำหน้าที่จัดการศึกษาตลอดชีวิต หรือจัดร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษาตลอดชีวิต “หากเห็นชอบให้สำนักงาน กศช.ที่ขึ้นตรงต่อ รมว.ศธ. ก็เปรียบเสมือนเป็นองค์กรหลักอีกองค์กรหนึ่งใน ศธ. อย่างไรก็ตามสถานะของสำนักงาน กศช. จะเป็นกรมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้สำนักงานปลัด ศธ. หรือ เป็นองค์กรหลักอีกองค์กรหนึ่งใน ศธ.ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของ รมว.ศธ. และรัฐบาล ซึ่งหากให้เป็นองค์กรหลัก กศน.จะทำงานให้ดูก่อน โดยภายใน 3-5 ปีแรก ยังไม่ต้องเพิ่มคนและงบประมาณให้ก็ได้ ทั้งนี้ยืนยันว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของ กศน.เอง แต่เพื่อให้การศึกษาตลอดชีวิตเดินไปอย่างมั่นคง และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องของประชาชน เพราะปัจจุบันตำแหน่งระดับ 10 และ 11 ได้ยกเลิก และเปลี่ยนเป็นตำแหน่งนักบริหารระดับสูงแล้ว ซึ่งเงินเดือนเท่ากันหมด ดังนั้นการปรับ กศน.เป็นหนึ่งในองค์กรหลัก จึงไมได้มีผลอะไรกับผู้บริหารเลย” นายอภิชาติ กล่าว.--
--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ธ.ค. 2552--


ติดตามและดาวโหลดได้ที่(ประกาศใช้โลโก้)www.moe.go.thกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้โลโก้ 3D

จากการประกวดโลโก้ 3D ตอนนี้ก็ได้ผู้ชนะเลิศแล้วและทางกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ประกาศใช้โลโก้ดังกล่าว ยินดีด้วยครับกับผู้ชนะเลิศ (ภูดิษพัฒน์)


รายละเอียดของโลโก้

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การสร้างวีดีโอโดยใช้ Windows Movie Maker


สำหรับวันนนี้เราจะพูดเป็นคร่าว ๆ นะครับไม่ลงลึกเท่าใหร่เอาเป็นว่าเอาพอทำได้ละกันนะครับถ้าถ้ามีข้อสงสัยก็ลอง ค้นหาได้จาก google รับรองไม่ผิดหวังครับน่าจะมี หรือไม่ท่านรองเข้าไปที่ http://esan.nfe.go.th/etrainning/ ของ สถาบัน ฯกศน.ภาคอีสาน และยังมีภาคกลาง ตะวันออก ใต้ เหนือ ลองเข้าไปดูนะครับเผื่อจะได้ความรู้หรือวิชาแปลก เป็นรูปแบบของ e-learning ครับ คลิ๊กเพื่อชมวีดีโอ

คุณอยากทำอะไรก่อนวันสิ้นโลก

หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยิน ว่าอีกไม่นานโลกของเราจะถึงกาลปาวสาน เปิดเผยขึ้นเมื่อไม่นานจากการทำนายของชนเผ่าที่เก่าแก่สุดของอเมริกา คือชนเผ่ามายา โดยทำนายใว้ว่าโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและดาวเคราะห์ดวงนี้จะแตกดับไปจากจักรวาล ซึ่งน็อสตราดามุสเองก็เคยทำนายใว้อย่างนั้นเช่น ในปี 2012 หรือตรงกับประเทศไทยคือ ปี 2555 อีก 3 ปี ข้างหน้า แต่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าอีก 3 ปีข้างหน้า จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ มันจะเป็นจริงตามคำทำนายหรือป่าวไม่มีใครคาดเดาได้ แต่ถ้ามองย้อนกลับไปสัก 5 ปีที่ผ่านมาทั่วโลกประสบปัญหาต่าง ๆ ทางธรรมชาติ วิกฤตโลกร้อนที่เพิ่มอุณหภูมิทั่วทั้งยุโรป ประเทศและเอเชียใต้ประสบปัญหาสึนามิ พายุทอร์นาโดพัดถล่มไปทั่วหนแห่ง ไฟป่า แม้แต่ประเทศไทยเองหากทุกท่านยังจำได้ก็เคยมีข่าวว่าหิมะตก มันเป็นเพราะอะไร ธรรมชาติได้สร้างโลกที่แสนจะงดงาม และก็สร้างความโหดร้ายใว้ด้วยกันมันจะไม่เกิดขึ้นเลยหากมนุษย์ไม่ทำลายธรรมชาติเหล่านั้น มันจะเป็นจริงหรือ ชาวตะวันตกไม่เชื่อในเรื่องของใสยศาสตร์ และคำทำนาย แต่ทำใมชาวตะวันตกต้องดิ้นรนหาดาวดวงใหม่ในที่ที่สิ่งมีชีวิตจะดำรงอยู่ได้ จากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แล้วเค้าบอกว่า ในวันที่ 21 ธันวาคม 2012(2555) ดาวเคราะห์ทั้งหมดในจักรวาล จะมาเรียงเป็นแนวเดียวกัน(เป็นเส้นตรง) และนั้นจะทำให้โลกของเราปั่นป่วน น้ำจะถลักไปทั่วทุกหนแห่ง ภูเขาไฟจะปะทุขึ้น ทำให้เปลือกโลกเคลื่อนที่เร็วขึ้น เกิดการเปลี่ยนสภาวะขั้วโลกเหนือเปลี่ยนไปเป็นขั้วโลกใต้ ถ้าเป็นจริงลองนึกเล่น ๆ ประเทศไทยเต็มไปด้วยหิมะ น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปิง วัง ยม น่าน ทะเล แม่น้ำโขง แม่น้ำ ลำคลอง บึง ห้วย หนอง ต่าง ๆ เป็นน้ำแข็ง เราปรับสภาพไม่ทัน จะทำยังไง อยู่กันเช่นไร และถ้าใครได้ดูภาพยนต์ที่เพิ่งเข้าฉายไปนั้น ยิ่งอดคิดไม่ได้เลยว่า ถ้าเป็นจริงเราจะทำอย่างไร
แล้วคุณล่ะคิดอย่างไร คิดเล่น ๆ ไม่เห็นเป็นไร

ผมมีเรื่องเรา ต้องอ่านให้จบนะ (รับรองโด๊น โดน) ฮ่ะ ฮ่ะ ๆ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อครั้งที่พระเจ้าสร้างโลกพระองค์มีถุงหนังใบใหญ่เอาไว้ใส่ ของวิเศษต่างๆมากมาย พระองค์เริ่มต้นด้วยการ สร้างมหาสมุทร ทั้ง 7 โดยหลักของการวางของวิเศษ พระองค์จะต้องวางทั้ง ของดีและของไม่ดี คู่กันไป เพื่อไม่ให้ประเทศหนึ่งประเทศใด สมบูรณ์ไปกว่าประเทศอื่นๆ
ทรง เอาเทือกเขาร็อกกี้ น้ำตกไนแองการ่า วางไว้ให้อเมริกา แล้วก็เอาทะเลทรายอริโซน่า กับพายุทอนาโดวางไว้ด้วย เอาป่าอเมซอน วางไว้ให้บราซิล ทรงเอาไข้ป่า วางไว้ให้ด้วย


เอาขั้วแม่เหล็กโลก วางไว้ให้แคนาดา แต่ก็ทรงเอาความหนาวเย็น


วางไว้ให้
เอาเทือกเขาหิมาลัย ให้ธิเบตกับเนปาล เพื่อเป็นปราการกั้นข้าศึก แต่ก็เอาความเบาบางของอากาศ และความแห้งแล้งไว้ให้ ทุกประเทศจะได้ของคู่กันแบบนี้ ทั้งหมด ..... จึงไม่มีประเทศใดน้อยหน้ากว่ากัน
คราวนี้ พระองค์ทรงลืมประเทศ รูปขวานเล็กๆ ทางแหลมอินโดจีน ทรงสะพายถุงวิเศษ แล้วก้าวข้ามเขาหิมาลัยไป แต่ด้วยความที่เขาสูงชันมาก เทือกเขาได้เกี่ยวถุงของพระเจ้าขาด
ข้าวของที่ดีๆ ที่เตรียมเอาไว้ให้ประเทศอื่นๆ เช่น ชายหาดสวยๆ ผืนดินอุดมสมบูรณ์

ศิลปะวัฒนธรรมดีๆ อาหารอร่อยที่สุดในโลก ดอกไม้ ผลไม้ ชายทะเล ก็เทไปกองรวมกันที่ --- ประเทศไทยหมด ---ว้า !! แย่แล้ว พระเจ้า ทรงคิดว่า ประเทศนี้ ท่าทางต้องเจริญกว่าประเทศอื่นๆ ทั้งหมดแน่นอน พระเจ้าทรงมองหาภัยธรรมชาติที่จะมาถ่วงดุล แต่สายเสียแล้ว


เพราะพระองค์ทรงเอาภูเขาไฟ กับแผ่นดินไหว ให้ญี่ปุ่นไปแล้ว ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ ประเทศอื่นๆ จะมาฟ้องร้องพระองค์ได้ว่า พระองค์ไม่ยุติธรรม


จะมีภัยธรรมชาติอันใดหนอที่ จะทำให้ประเทศไทยไม่เจริญกว่า ประเทศอื่นๆได้ เมื่อทรงคิดได้ เพื่อเป็นการป้องกัน ประเทศอันสมบูรณ์ที่สุดในโลกนี้ ไม่ให้เจริญล้ำไปกว่า ที่อื่นๆ พระองค์ก็เลยสร้าง ....... นักการเมืองไทยขึ้นมา ถ้ามีนักการเมืองไทยอยู่ล่ะก็ ต่อให้สมบูรณ์แค่ไหน ไทยก็ไม่มีวันเจริญ......อ่านดูขำ ๆ อย่าคิดมาก (เฮ้อ..พระเจ้าใจร้าย.....!)
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ภาพงานวันเกษียณอายุราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม


พิธีเลี้ยงพระ และเบิกพระเนตรของพระพุทธมงคลศากยมุนี ประดิษฐาน ณ สำนังาน กศน.จังหวัดนครพนม


พิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
การแสดงของลูกหลาน พี่น้อง ชาว กศน.จังหวัดนครพนม
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมมอบของที่ขวัญแก่ อ.ไพณี โสภณ และอ.นครินทร์ ดำริสุ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ที่ผ่านมาการแสดงของลูกหลาน กศน.จังหวัดนครพนม


วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

นี่...เคยเห็นและยังเก็บไว้อยู่ป่าว...?


อันนี้หลายคนอาจเคยเห็นและเคยใช้แต่บางคนอาจจะเกิดไม่ทันเสียด้วยซ้ำไป ผมกำลังพูดถึงภาพสไลด์ถ้าท่านไม่เห็นภาพคงนึกไม่ออกแน่เพราะความทันสมัยและกทัดรัดจัดเก็บง่ายดูทันสมัยในสมัยนั้น 555 ก่อนที่จะมีการล้างอัดภาพวงบนกระดาษโฟโต้ ผมคิดว่านะมันคงจะพร้อม ๆ กับหนัง 15 มม.ละมั้ง เกิดทันป่าว ผมเกิดไม่ทันอ่ะ หนัง 15 มม.แต่ก็เคยเห็นมันจะเป็นฟีล์มขนาด 15 มม. ทุกวันนี้จะเป็น 35 มม. มันก็เหมือนกับการเก็บภาพถ่ายทั่วไปล่ะครับแต่มันอัดอยู่ในรูปของสไลด์จะใช้ดูแต่ละทีก็ต้องมีเครื่องฉายสไลด์ที่เป็นวงกลมเหมือนล้อเกวียนจะมีช่องไว้สำหรับสไลด์ ดูภาพ....

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

ความชอบแต่ละคน


จะว่าไปแล้วคนเรานี่แปลกมีสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือนกันแต่กลับชอบไม่เหมือนกัน ไปด้วยกัน เป็นเพื่อนกันมาหลายมีความชอบที่แตกต่างกัน เช่น เรื่องของการกิน การอยู่ ลักษณะนิสัย แต่ก็ไปด้วยกันได้ แต่ปัญหามันก็ต้องเกิดได้อีกถ้าเกิดความชอบที่แตกต่างจะมาจบลงตรงที่มีความชอบผู้หญิงคนเดียวกัน
ถ้าผู้เรื่องความชอบก็ต้องพูดถึงเรื่องความเชื่อที่คนเราหรือคนทั่วไปจะแตะต้องไม่ได้ ถ้าคุยกันเมื่อใหร่เป็นต้องทะเลากันว่ามั้ย ถึงว่าเป็นความชอบแต่ละคนจริง ๆ แต่คนเรามีความเห็นที่ต่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง แต่อย่าให้ถึงขั้นต้องทะเลาะกันต้องคิดเสมอว่าคนเรามีความชอบและความเชื่อที่แตกต่างกันไป และเข้าใจในหลักการเปลี่ยนแปลงของโลกของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ประโยคนี้รู้สึกจะมองเห็นสัจธรรมของชีวิตได้ชัดเจนที่สุด
ภูทอง