วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ภาพงานวันเกษียณอายุราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม


พิธีเลี้ยงพระ และเบิกพระเนตรของพระพุทธมงคลศากยมุนี ประดิษฐาน ณ สำนังาน กศน.จังหวัดนครพนม


พิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
การแสดงของลูกหลาน พี่น้อง ชาว กศน.จังหวัดนครพนม
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมมอบของที่ขวัญแก่ อ.ไพณี โสภณ และอ.นครินทร์ ดำริสุ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ที่ผ่านมาการแสดงของลูกหลาน กศน.จังหวัดนครพนม